Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Έγγειες Βελτιώσεις Μελέτες Προστασία Αρδευτικών Υδάτων Ρύπανση του Ποταμού Αξιού και Επιδράσεις απο και προς την Γεωργία

AXIOS

Συνοπτική Έκθεση Προγράμματος
INTERREG I & II με Τίτλο:
Ρύπανση του Ποταμού Αξιού και Επιδράσεις
από και προς την Γεωργία