Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Πολλαπλασιαστικό Υλικό Αρμόδιες για το Πολλαπλασιαστικό Υλικό Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
  • Διευθύνσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
    Τμήματα/Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ)

  • Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής
    Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων

  • Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας-Θράκης
    Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών Θεσσαλονίκης

Δ/νση Φυτογενετικών Πόρων & Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών