Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Πολλαπλασιαστικό Υλικό στη Βιολογική Γεωργία

Πολλαπλασιαστικό Υλικό στη Βιολογική Γεωργία

 

Υποβολή  Αιτήσεων  για  Χορήγηση Άδειας Παρέκκλισης

Χρονικοί περίοδοι που γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τη χορήγηση της άδειας παρέκκλισης

Στατιστικά στοιχεία για τις κατά παρέκκλιση άδειες

Κατάλογοι σπόρων σποράς

http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/catalogues/database/public/index.cfm?event=homepage

 

                                                 Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής &
Γεωγραφικών Ενδείξεων