Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Λιπάσματα Μητρώα Λιπασμάτων

Μητρώα Λιπασμάτων

 

Μητρώο Επιχειρήσεων Εμπορίας Λιπασμάτων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στο Μητρώο Επιχειρήσεων εμφανίζονται όλες οι επιχειρήσεις των οποίων οι αντίστοιχες άδειες εμπορίας είναι σε ισχύ. Υπάρχει όμως περίπτωση στο Μητρώο να μην εμφανίζονται επιχειρήσεις των οποίων οι άδειες εμπορίας βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης.

Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων (24.10.16)


Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων