Ζ. Επικοινωνία για Πληροφορίες

 • Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής - Τμήμα Προστασίας Φυτών
  Τηλέφωνο: 210 - 928 7220, 210 - 928 7209
  Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150
  Ταχ. Κωδ. : 176 71 – ΑΘΗΝΑ 
  E-mail: aalexopoulos@minagric.gr , dgkipathi@minagric.gr 

 • Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων
  Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης
  Τηλέφωνο: 210-212 8140, 210-212 8148
  Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 29
  Ταχ. Κωδ. : 104 39 – ΑΘΗΝΑ
  E-mail: etzavara@minagric.gr , aspilioti@minagric.gr 

 • Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο - Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
  Τηλέφωνο: 210 8180216
  Ταχ. Δ/νση : Στεφ. Δέλτα 8
  Ταχ. Κωδ. : 145 61 – ΚΗΦΙΣΙΑ
  E-mail: p.milonas@bpi.gr