Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Φυτοπροστασία Γεωργικά Φάρμακα Αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α.

Αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 1. Υποβολή αιτήσεων για αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α σύμφωνα με την απόφαση 120989/23-2-05 αριθμ.πρωτ. 123807/19-05-05
 2. Εφαρμογή της απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 120989/23-02-2004  (04/11/2005) αριθμ.πρωτ. 128102/21-10-05
 3. Εφαρμογή της απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 120989/23-02-2004  (09/01/2006) αριθμ.πρωτ.129498/29-12-05
 4. Εφαρμογή της απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 120989/23-02-2004  (08/06/2006) αριθμ.πρωτ.118591/06-06-06
 5. Πειραματισμός αποτελεσματικότητας με φυτοπροστατευτικά προϊόντα  αρθμ.πρωτ.115100/16-01-07
 6. Εξουσιοδότηση του παρασκευαστή για την διεξαγωγή πειραμάτων από αναγνωρισμένες Πειραματικές Μονάδες αριθμ.πρωτ.121611/28-08-08
 7. Ανανέωση αναγνώρισης Πειραματικών Μονάδων  αρθμ.πρωτ.181628/19-03-10
 8. Εφαρμογή απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης & Τροφίμων 183351/7-4-2010 αριθμ.πρωτ.187549/06-08-10
 9. Σκευάσματα αναφοράς για την διεξαγωγή πειραμάτων μετά την εφαρμογή του Κανονισμού 1107/2009 αριθμ.πρωτ.96590/16-05-11
 10. Αποθήκευση φ/π που χρησιμοποιούνται για πειραματισμό αριθμ.πρωτ.97091/24-05-11
 11. Πρωτόκολλο Πειραματισμού για τη καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς αριθμ.πρωτ.99103/03-08-11
 12. Πρωτόκολλο Πειραματισμού για τη καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς αριθμ.πρωτ.3041/33974/19-03-13