ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΒΙΟΚΤΟΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβούλευση εγκυκλίου για την εφαρμογή του άρθρου 53 του κανονισμού 1107/2009 σχετικά με επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας  ΛΗΞΗ: 18.05.2015
 

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής