Φορέας δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων και κάθε σχετική λεπτομέρεια (ΦΕΚ 649 Β’ 2013) 
                            Κατεβάστε το κενό έντυπο λιανικής πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων από εδώ
Ανακοίνωση On line ενημέρωσης Ψηφιακής Υπηρεσίας «Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» από Εμπορικά Προγράμματα τρίτων
Ανακοίνωση για την χρήση της ΨΥ των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Ερωτήσεις-Απαντήσεις σε θέματα ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των Γεωργικών Φαρμάκων
Πορεία Ηλεκτρονικής Καταγραφής
Εγκύκλιος ελέγχων ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Έκθεση  ελέγχου ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 Παρουσιάσεις Ημερίδας Ηλεκτρονικής Καταγραφής (06/02/14)