Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης
Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

 

ergast ypol fitpro thesΣκοπός

Ο σκοπός της ίδρυσης του εργαστηρίου υπήρξε ο έλεγχος της παρουσίας υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα εγχώρια και εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα. Ο τρόπος λειτουργίας του Εργαστηρίου καθορίζεται με βάση την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα τα παρακάτω:

 • Ν.4036/2012
 • Ν.4235/2014
 • Π.Δ.107/2014
 • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 882/2004
 • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 396/2005

Προσωπικό

Το εργαστήριο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι στελεχωμένο με έμπειρο προσωπικό, το οποίο δραστηριοποιείται στο χώρο της χημικής ανάλυσης από το 1995 και αποτελείται από Γεωπόνους (3), Χημικούς (2) και Παρασκευαστή.

Το προσωπικό του εργαστηρίου συμμετέχει ενεργά σε εκπαιδεύσεις, ημερίδες και συνέδρια που πραγματοποιούνται εντός και εκτός της ζώνης ευθύνης του, αλλά και από φορείς που σχετίζονται με το αντικείμενο του εργαστηρίου (σεμινάρια ή συνέδρια σχετικά με τη διαπίστευση, τις αναλύσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τις σύγχρονες τεχνικές προσδιορισμού υπολειμμάτων κ.α.).

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Το εργαστήριο έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί αναλύσεις για ιδιώτες. Το παράβολο για τη διενέργεια των αναλύσεων είναι 100€ και περιλαμβάνει την ανάλυση για το σύνολο των δραστικών ουσιών του πεδίου εφαρμογής του εργαστηρίου (ΚΥΑ υπ. αριθμ. 10775/120593/26-09-2014 και ΦΕΚ Β΄ 2658/08-10-2014).

Μέθοδοι ανάλυσης

Μέχρι σήμερα το εργαστήριο έχει επικυρώσει και χρησιμοποιεί τρεις πολυδύναμες μεθόδους ανάλυσης που επιτρέπουν τον αξιόπιστο προσδιορισμό 230 δραστικών ουσιών. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό δραστικών ουσιών που ανήκουν στις κατηγορίες των:

 • Εντομοκτόνων-Ακαρεοκτόνων (οργανοφωσφορικών, νεονικοτινοειδών καρβαμιδικών, χλωριοπαραγώγων, πυρεθροειδών, βενζοϋλουριών)
 • Μυκητοκτόνων (καρβαμιδικών, τριαζολών, βενζιμιδαζολικών, στρομπιλοειδών, αμιδίων)
 • Ζιζανιοκτόνων (δινιτροανιλινών, τριαζινών, φαινυλουριών).

Ιστοί που αναλύονται

Το εργαστήριο πραγματοποιεί αναλύσεις σε 38 διαφορετικούς ιστούς, που κατηγοριοποιούνται σε καρποφόρα λαχανικά, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, μικροί καρποί, φυλλώδη λαχανικά, ριζώδη, βολβώδη & κονδυλώδη λαχανικά, λαχανικά με στέλεχος, σταφύλια, εσπεριδοειδή, αμπελόφυλλα κ.α.

Πεδίο εφαρμογής

Το εργαστήριο έχει διαπιστευτεί για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά και φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.

Στο πλαίσιο των αναλύσεων το εργαστήριο εφαρμόζει διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης, οι οποίες έχουν επικυρωθεί κατάλληλα και έχουν κριθεί επιτυχώς μετά από συμμετοχή σε 13 διεργαστηριακά σχήματα (2002 έως 2014) για την ανάλυση δειγμάτων που εντάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες φρούτων και λαχανικών

Εξοπλισμός

Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό που περιλαμβάνει:

 • Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης ανιχνευτές τριπλού τετράπολου (LC/MS/MS) και συστοιχίας διόδων.
 • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή φασματομετρίας μάζας τριπλού τετράπολου (GC/MS/MS).
 • Δύο συστήματα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτές δέσμευσης ηλεκτρονίων και αζώτου-φωσφόρου.
 • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με 4 ανιχνευτές (φασματομετρίας μάζας, δέσμευσης ηλεκτρονίων, παλμικό φλογοφωτομετρικό, αζώτου-φωσφόρου).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γεωργική Σχολή - ΤΘ. 60436 - ΤΚ. 57001 - Θέρμη Θεσσαλονίκης

E: pkpfpeth@otenet.gr
Τ: (0030) 2310 47 12 10
Φ: (0030) 2310 47 66 63