9η Συνάντηση Δακοκτονίας (Χαλκιδική 01-03/06/2016)

 1. Παρακολούθηση και διαχείριση της ανθεκτικότητας του δάκου στα εντομοκτόνα (Γιάννης Βόντας)
 2. Πειραματική εργασία Νο3: Παρακολούθηση της ανθεκτικότητας των χρησιμοποιούμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της αποτελεσματικότητας αυτών (Εμμανουήλ Ροδιτάκης)
 3. Integrated pest management with particular emphasis on biological and biotechnological plant protection in Germany (Prof. Dr. Stefan Kühne)
 4. Αξιολόγηση παγίδων, δολωμάτων, μεθόδων αντιμετώπισης στους φυσικούς εχθρούς του – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης του Δάκου και ελέγχου των ψεκασμών με τη χρήση κινητού τηλεφώνου με GPS (Α.Π. Καλαϊντζάκη)
 5. Εργαστηριακός Έλεγχος Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του ΠΚΠΦ &ΠΕ Θεσσαλονίκης
 6. Διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων (Μηνάς Πελεκάνος (ΕΣΥΦ))
 7. Εγκρίσεις και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων-Νομοθετικό Πλαίσιο
 8. Διαγωνισμοί Προγράμματος Δακοκτονίας, Θεσμικό Πλαίσιο και Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Κωνσταντίνα Λιώση)
 9. Το Πρόγραμμα Δακοκτονία με χρήση της συμφωνίας–Πλαίσιο (Αντώνιος Νίκας)
 10. Τεχνική και Οικονομική Ανάλυση Αξιολόγηση του Εφαρμοσθέντος Προγράμματος Δακοκτονίας Έτους 2015 - Σχεδιασμός Προγράμματος Έτους 2016 (Εμμ.Καπόγια)
 11. Δακοκτονία και Ελαιοκομικός τομέας στην Χαλκιδική (Δρ. Τερτιβανίδης Κωνσταντίνος)