Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα

 

1. Νομοθεσία

2. Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Υπολειμμάτων Φ.Π. σε προϊόντα φυτικής προέλευσης (National Control Programmes for Pesticide Residues) 

3. Αποτελέσματα (Results)

 Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής