Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Φυτοπροστασία Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα

Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα

 

1. Νομοθεσία

2. Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Υπολειμμάτων Φ.Π. σε προϊόντα φυτικής προέλευσης (National Control Programmes for Pesticide Residues) 

3. Αποτελέσματα (Results)

 Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής