Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Φυτοπροστασία Έλεγχοι,Διάθεση,Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Εθνικό Σχέδιο Δράσης Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων

 Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Ψηφιακή Υπηρεσία Πιστοποίησης Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Διενέργεια Ελέγχων στις εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Έντυπο ενημέρωσης ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα

Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Ενημέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρμάκων σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής