Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ

 

 

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής