Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Κτηνοτροφία Κτηνιατρικά Φαρμακευτικά Προϊόντα-Μικροβιακή Αντοχή Κατευθυντήριες Γραμμές για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών στην κτηνιατρική (2015)