Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Κτηνοτροφία Κτηνιατρικά Φαρμακευτικά Προϊόντα-Μικροβιακή Αντοχή Νομοθεσία κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Νομοθεσία κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Δ/νση Προστασίας των Ζώων,Φαρμάκων & Κτηνιατρικών Εφαρμογών