Κτηνιατρικά Γραφεία Παραγωγικών Ζώων

Δ/νση Προστασίας των Ζώων,Φαρμάκων &
Κτηνιατρικών Εφαρμογών