Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Κτηνοτροφία Βοοειδή Ασθένειες Βοοειδών

Ασθένειες Βοοειδών

  Αφθώδης Πυρετός, FMD

 

  Οζώδης Δερματίτιδα 

Ψηφιακή Εφαρμογή για την Αποτύπωση Εστιών και Ζωνών σε χάρτη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Φωτογραφικό Υλικό με Συμπτώματα και Αλλοιώσεις Ο.Ζ.Δ

Αφίσα Ο.Δ. Δ/νσης Κτηνιατρικής - Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

  Βρουκέλλωση των Βοοειδών
  Πυρετός Q

 

  Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια
  Φυματίωση Βοοειδών

 

Δ/νση Υγείας των Ζώων