Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργικές Προειδοποιήσεις Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαϊας

Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαϊας

Πιστοποιητικό εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων  (Δεκέμβριος 2016)

Δ ιαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων και πρώτες βοήθειες σε ζώα με δηλητηρίαση από γεωργικά φάρμακα (Νοέμβριος 2016)

Ο Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών (Νοέμβριος 2016)

Το Βακτηριακό έλκος της ακτινιδιάς και ορθές πρακτικές για την προστασία της καλλιέργειας (Νοέμβριος 2016)

Επιβλαβής οργανισμός καραντίνας Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα) (Μάϊος 2015)

Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην καλλιέργεια ακτινιδιάς (Μάϊος 2015)