Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργικές Προειδοποιήσεις Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας

Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας

Ενημερωτικό Δελτίο προς Υπουργείο και Παραγωγούς (27.05.15)
Φυτοπαθογόνο Βακτήριο XYLELLA FASTIDIOSA (05.05.15)
Δελτίο Τύπου για τα Σιτηρά (07.04.15)

Αναρτήσεις Προηγούμενων Ετών