Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας ΠΟΠ-ΠΓΕ-Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν Πώς θα ενταχθώ στα ΠΟΠ-ΠΓΕ ?
Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης φακέλου

Η αιτούσα ομάδα υποβάλλει το φάκελο του αιτήματος καταχώρισης στην Διεύθυνση  Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων, Τμήμα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ και άλλων Συστημάτων Ποιότητας, Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58, ΤΚ 104 41, Αθήνα, email: pdo-pgi@minagric.gr, τηλέφωνο: 210 5275286-287-288-289, Fax: 210 5275273

Η αξιολόγηση του φακέλου  πραγματοποιείται σε δύο στάδια, εθνικό και κοινοτικό. Πρόκειται για μια μακρόχρονη διαδικασία λόγω των διάφορων σταδίων που περιλαμβάνει. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το σχετικό αρχείο.

Οδηγίες δημιουργίας φακέλου ΠΟΠ - ΠΓΕ - ΕΠΙΠ

Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το αρχείο οδηγιών.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Ενιαίου Εγγράφου

Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το αρχείο οδηγιών.

Παραρτήματα που συμπληρώνονται από τους αιτούντες κατά περίπτωση

Για ΠΟΠ-ΠΓΕ

Για ΕΠΙΠ

 

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και
Γεωγραφικών Ενδείξεων