Ψηφιακές Υπηρεσίες Γεωργικών Φαρμάκων

 

electronic-retail-pesticide-registryΗλεκτρονική Καταγραφή λιανικής πώλησης φυτο-προστατευτικών προϊόντων
Γίνεται από τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων με χρήση ειδικών κωδικών κατά την πώληση των προϊόντων. Καταγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος που πωλείται και χορηγείται στον αγοραστή αντίγραφο του εντύπου πώλησης.

pesticides-REGsΗλεκτρονική Συνταγογράφηση Γεωργικών Φαρμάκων
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη είναι η έκδοση συνταγής, για τη χρήση του, από επιστήμονα, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συνταγογράφων με τη χρήση της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας.

Πιστοποίηση Γνώσεως Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών ΦαρμάκωνΔοκιμαστική Εφαρμογή Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων ΟΧΓΦ
Οι ενδιαφερόμενοι για πιστοποιητικό Γνώσεων ΟΧΓΦ μπορούν να λάβουν κάθε ενημέρωση και να ελέγξουν τις γνώσεις τους στην ΟΧΓΦ, προκειμένου να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ΟΧΓΦ.

mitrwo-syntagografonΑίτηση Εγγραφής Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων
Οι επιστήμονες που εκδίδουν συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων εγγράφονται στο ειδικό για το σκοπό αυτό μητρώο για να μπορούν με τη χρήση ειδικών κωδικών να εκδίδουν συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

syxopsiΑναγγελία Έναρξης Φορέων Κατάρτισης και Κέντρων Εξετάσεων Πιστοποιητικού ΟΧΓΦ
Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί Φορείς Κατάρτισης και Κέντρα Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων ΟΧΓΦ αναγγέλλουν την έναρξη  λειτουργίας τους για την έδρα τους και κάθε παράρτημα τους, σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-07-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1883).

syxopsiΔιενέργεια Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων ΟΧΓΦ
Τα δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Εξετάσεων Πιστοποιητικού ΟΧΓΦ ορίζουν τμήματα και ημερομηνίες εξέτασης για να διενεργούνται οι εξετάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες που χορηγούνται.

written-examsΔιενέργεια ΓΡΑΠΤΩΝ Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων ΟΧΓΦ
Τα δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Εξετάσεων Πιστοποιητικού ΟΧΓΦ ορίζουν τμήματα και ημερομηνίες εξέτασης για να διενεργούνται οι ΓΡΑΠΤΕΣ εξετάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες που χορηγούνται.