Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δηλώσεων συγκομιδής : 
Σε μορφή pdf (Acrobat Reader)   Σε μορφή pps (Παρουσίαση Power Point)

Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν εκπονηθεί από τους υπαλλήλους της ΔΑΟΚ Π.Ε. Κιλκίς:

   green2-1