Βρίσκεστε εδώ: Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων

Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δηλώσεων συγκομιδής : 
Σε μορφή pdf (Acrobat Reader)   Σε μορφή pps (Παρουσίαση Power Point)

Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν εκπονηθεί από τους υπαλλήλους της ΔΑΟΚ Π.Ε. Κιλκίς:

  • Ιωαννίδης Βασίλης,  Γεωπόνος
  • Παμπουκίδου Νένα,  Γεωπόνος
  • Σιάλδας Τρύφωνας,  Γεωπόνος

   green2-1