Βρίσκεστε εδώ: Ψηφιακές Υπηρεσίες Greek Content Ψηφιακές Υπηρεσίες Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα
Για προώθηση της παραγωγής σας, εγγραφείτε στη Ψηφιακή Υπηρεσία "Ελληνικά Τρόφιμα" 

 Απ'το Χωράφι στο Ράφι

Απ'το Χωράφι στο Ράφι

Η ανάδειξη των Ελληνικών Τροφίμων, η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και οι παρεμβάσεις για την προώθηση στις αγορές, αποτελούν κορυφαίες επιλογές για την διοίκηση του Υπουργείου. Ο Αγρότης είναι στο επίκεντρο του ψηφιακού σχεδιασμού του Υπουργείου.

Μια νέα υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των πολιτών, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είναι η ψηφιακή υπηρεσία για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα.

Με την υπηρεσία αυτή, δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο αγρότη καθώς και στον  γεωπόνο σύμβουλό του, που συμμετέχει σε κάποιο αγροπεριβαλλοντικό μέτρο, με απλές διαδικασίες να ενημερώνεται άμεσα για την κατάσταση της αίτησης πληρωμής του (κατάσταση αίτησης-διεκπεραίωση, ύψος ενίσχυσης, ημερομηνία πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού κλπ. ή απόρριψη με αναφορά και αιτιολόγηση των κυρώσεων της).

orange2-1