Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου είναι ενημερωμένα έως και 10/1/2017

Υπηρεσία Ψηφιακών Αιτημάτων

Στη φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί συμπληρώστε τα πεδία με τα στοιχεία σας, και διατυπώστε το αίτημα, παράπονο ή ερώτημα σας. Επιλέξτε προσεκτικά την κατηγορία θέματος στο οποίο αναφέρεστε για να συντομεύσετε το χρόνο απάντησης.

Σημειώστε τον αριθμό εξυπηρέτησης που θα λάβετε. Με τον ΑΦΜ σας και τον αριθμό εξυπηρέτησης θα αποκτήσετε πρόσβαση στις απαντήσεις, σε επόμενη επίσκεψη σας στην πύλη εξυπηρέτησης.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα λάβουν το αίτημα σας, αμέσως μετά την υποβολή του, και σύντομα θα σας επιστρέψουν απάντηση.

Προκειμένου να δείτε αν το θέμα σας έχει απαντηθεί, κάντε κλικ εδώ.