Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου είναι ενημερωμένα έως και 10/1/2017

Υπηρεσία Ψηφιακών Αιτημάτων

Συμπληρώστε εδώ τον Α.Φ.Μ. σας και τον αριθμό Ticket που το σύστημα σας έδωσε κατά την εγγραφή του Ticket. Πατήστε αναζήτηση για να δείτε την κατάσταση στην οποία είναι το ερώτημα σας, ή την απάντηση.