Συνάντηση στο Ι.Γ.Ε. με θέμα: «Δυνατότητες και προβλήματα κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας GPS-GIS στο πρόγραμμα δακοκτονίας» (Αθήνα 09-12-2015)

  1. Εμπειρία εφαρμογής στην Π.Ε. Φωκίδας (Ν. Σιδηρόπουλος) 
  2. Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Χρήση νέων τεχνολογιών (Δρ. Δ. Γκιλπάθη)
  3. Η χρήση GIS/GPS για τη διαχείριση των από εδάφους δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς το έτος 2015 (Α. Παρασκευόπουλος)
  4. GIS/GPS Δυνατότητες και Προβλήματα εφαρμογής της δακοκτονίας στην Αχαΐα (Γ. Βανταράκης)
  5. Δυνατότητες και προβλήματα κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας GPS/GIS στο πρόγραμμα Δακοκτονίας από τη Δ.Α.Ο.Κ. Σάμου (Γ. Κατσικογιάννης)
  6. Δακοκτονία 2015. Δ.Α.Ο.Κ. Ηρακλείου (Ε. Φιλίππου)
  7. Εφαρμογή GPS στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2015 στην Αργολίδα-Δυνατότητες και Δυσχέρειες-ΔΑΟΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Κ. Σπανού & Μ. Μαραθιανού)