Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου είναι ενημερωμένα έως και 10/1/2017

 

Χάρτης Εγγειοβελτιωτικών Εργων

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουν σκοπό την εξασφάλιση και εξοικονόμηση νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, την ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, τη μέριμνα για την ποιότητα των αρδευτικών νερών και την προστασία του εδάφους. Στόχος των εγγειοβελτιωτικών έργων είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των καλλιεργειών και τελικά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα μέσω των αρχών της αειφορικής γεωργίας. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τις αρχές τις δεκαετίας του 1960 έως σήμερα, υλοποιεί εγγειοβελτιωτικά έργα (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα) σε όλα τα στάδιά τους, δηλαδή στο σχεδιασμό, στη μελέτη, στην κατασκευή, στην παρακολούθηση και αξιοποίησή τους.
Στην Ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ δημιουργήθηκε χάρτης με  659 σημεία συνολικά, που δείχνουν όλα τα έργα του Υπουργείου που έχουν καταγραφεί και έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα, και εντοπίζουν κατασκευασμένα φράγματα και λιμνοδεξαμενές εφόσον αυτά είναι ορατά, ενώ για τα κατασκευασμένα αρδευτικά έργα έχουν τοποθετηθεί τα αντίστοιχα σημεία, στις κοινότητες που έχουν έδρα οι ΤΟΕΒ ή (τα πιο πρόσφατα) στις πραγματικές τους θέσεις. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις που τα έργα αφορούν σε παραπάνω από μία κοινότητες ή δήμους έχουν τοποθετηθεί τα σημεία, ανάμεσα στις αναφερόμενες περιοχές. Όπου υπάρχει * σε κάποιο πεδίο, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες γι’ αυτό.
Ο χάρτης θα ενημερώνεται διαρκώς με την ολοκλήρωση των νέων έργων, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό έργων μπορεί να μην έχει καταγραφεί.

 


Τοποθεσία:    Ακτίνα:    Ονομασία Εργου:
Κατηγορία:

Κανένα αποτέλεσμα.

 

 

Οδηγίες για την αναζήτηση

  • Για την καλύτερη περιήγηση σας  στο χάρτη, συνδεθείτε με :

      ή   Firefox για υπολογιστές 

Η αναζήτηση στο χάρτη μπορεί να γίνει με ένα ή με συνδυασμό των παρακάτω κριτηρίων:

Τοποθεσία: εμφανίζει τα έργα τα οποία βρίσκονται στην τοποθεσία που επιλέξατε και σε απόσταση αυτή που εμφανίζεται στο κριτήριο Ακτίνα

Ακτίνα: Μπορείτε να την αυξομοιώσετε και να επετύχετε περισσότερα ή λιγότερα αποτελέσματα γύρω από την τοποθεσία που έχετε επιλέξει.

Ονομασία: Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας με λέξεις που υπάρχουν στον Τίτλο του Εργου. Δοκιμάστε με τις λέξεις ΦΡΑΓΜΑ ή ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ

Τα παραπάνω κριτήρια ενεργοποιούνται πατώντας το κουμπί <<Αναζήτηση>>

Κατηγορία: Επίσης δίνεται η δυνατότητα να "φιλτράρετε" τα έργα που εμφανίζονται στο χάρτη με βάση την Περιφερειακή Ενότητα