Έλεγχος ΓΤΟ

Κανονισμοί - Οδηγίες - Αποφάσεις - Εγκύκλιοι 

για Τρόφιμα Φυτικής Προέλευσης που περιέχουν ή αποτελούνται ή προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)

Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης & Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής