Δημοπρασία Π.Ε. Πρέβεζας 18463/23-11-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)
18463/23-11-2016
36.852,57
Ημερομηνία Δημοπρασίας 10/01/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:15 π.μ.