Δημοπρασία Π.Ε. Φλώρινας 18607/20-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
  18607/20-10-2016

4.115

998 

Αγροτική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 29/11/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ.