Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 21196/03-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
 21196/03-10-2016 4.000Αγροτική αποθήκη
Ημερομηνία Δημοπρασίας 09/11/2016, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.