Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 21198/29-09-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
 21198/29-09-2016 20.000 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 09/11/2016, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:15 π.μ.