Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 21796/29-09-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
 21796/29-09-2016 1.991 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 09/11/2016, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 09:30 π.μ. και ώρα λήξης 09:45 π.μ.