Δημοπρασία Π.Ε. Θεσσαλονίκης 5606/458396/09-11-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
5606/458396/09-11-20162.614Δραστηριότητες  πρωτογενή τομέα
Ημερομηνία Δημοπρασίας 20/12/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 10:45 π.μ.