Δημοπρασία Π.Ε. Θεσσαλονίκης 5608/458401/09-11-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
5608/458401/09-11-201696.848,70Δραστηριότητες  πρωτογενή τομέα
Ημερομηνία Δημοπρασίας 20/12/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ.