Δημοπρασία Π.Ε. Θεσσαλονίκης 5548/451844/04-11-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
 5548/451844/04-11-2016257,02 Αναπτυξιακούς σκοπούς
Ημερομηνία Δημοπρασίας 16/12/2016, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.