Δημοπρασία Π.Ε. Θεσσαλονίκης 5150/423145/14-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
 5150/423145/14-10-2016
1.278,19Δημιουργία parking
Ημερομηνία Δημοπρασίας 28/11/2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ.