Δημοπρασία Π.Ε. Έβρου 17365/10-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Τοπογραφικό
17365/10-10-2016178.650

4.918

4.720

9.875

31.461

8.284

70.843

10.008

10.692

10.001

9.895

7.954

Ημερομηνία Δημοπρασίας 25/11/2016, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 11:00 π.μ.