Δημοπρασία Π.Ε. Δράμας 17520/19-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ) - ΤοπογραφικόΧρήση
17520/19-10-2016

5.860

2.195

3.604

3.058

Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 22/11/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11:15 π.μ. και ώρα λήξης 11:30 π.μ.