Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 86/03-01-2017

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
 86/03-01-2017
11.050 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 21/02/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:20 π.μ.