Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 26904/23-12-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
26904/23-12-2016 
19.086 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 21/02/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 09:30 π.μ. και ώρα λήξης 09:50 π.μ.