Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 25521/06-12-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
25521/06-12-2016 6.312 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 18/01/2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης  09:00 π.μ. και ώρα λήξης  09:20 π.μ.