Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 25522/06-12-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
25522/06-12-2016  10.234Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 18/01/2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης  09:30 π.μ. και ώρα λήξης  09:50 π.μ.