Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 25525/06-12-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
25525/06-12-2016 3.125 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 18/01/2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης  11:00 π.μ. και ώρα λήξης  11:20 π.μ.