Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 25526/06-12-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
25526/06-12-2016 1.850 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 18/01/2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης  11:30 π.μ. και ώρα λήξης  11:50 π.μ.