Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 20547/13-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
20547/13-10-2016 
3.772 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 24/11/2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:20 π.μ.