Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 20546/13-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
 20546/13-10-2016
5.832 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 24/11/2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:30 π.μ. και ώρα λήξης 09:50 π.μ.