Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 20548/13-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
 20548/13-10-2016
6.109 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 24/11/2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:20 π.μ.